O společnosti

Akciová společnost DOPB, a. s. vznikla na základě rozhodnuti valné hromady společnosti Dopravoprojekt Brno, a.s. o rozdělení společnosti odštěpením a o vzniku nové obchodní firmy DOPB, a.s., se sídlem Kounicova 271/13.

Den zápisu do obchodního rejstříku: 1. srpna 2008

Obecné údaje

Název společnosti: DOPB, a.s.

Sídlo společnosti: Kounicova 13, 658 30 Brno

Právní forma: akciová společnost

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: Krajského soudu Brno v odd. B vložce 5662

IČO: 28297377, DIČ: CZ28297377

Výše základního kapitálu: 24 575 000 Kč

Předmět podnikání: realitní činnost

© 2014-2023 | DOPB, a.s.